Řešení pro obory

Ideální řešení pro všechny

Bez ohledu na obor nebo pozici uživatele ve firmě, je Tableau nástroj vhodný jak pro úzce zaměřené analýzy v rámci jednoho oddělení, tak i pro reportování napříč celou společností či trhem. Široká škála vizualizací dat, možnosti jejich zobrazení z různých úhlů pohledu a dokonalá provázanost v rámci manažerských dashboardů nabízí všem uživatelům v každém odvětví přesně ty odpovědi, které hledají.

Odpovědi pro každý obor

Tableau nabízí řešení pro rychlé a kvalitní analýzy ve všech oborech. Při vytváření reportů, pohledů na data či manažerských dashboardů je možné si vybrat ze široké škály vhodných vizualizací za účelem co nejlepšího zviditelnění sledované situace. Tableau je vhodný nástroj pro malé i nadnárodní společnosti, stejně jako pro uživatele ze soukromého i státního sektoru.