Ceny licencí

Cena licencí se neodvíjí produktově, ale jsou vytvořeny balíčky produktů podle typu uživatelů:

Creator

840 USD bez DPH/rok

Uživatel, který má na přístup do databází, zná strukturu dat v nich a vytváří buďto datový model pro další uživatele (pospojuje správné tabulky, vyčistí data a nahraje model na sdílený prostor) nebo tvoří i finální analýzy, reporty, dashboardy (které ukládá na sdílený prostor). Pracuje v desktopovém či webovém prostředí. Licence na jméno.

Balíček obsahuje po jedné licenci Tableau Prep, Desktop, Server nebo Online.


Explorer

420 USD bez DPH/rok Server, 500 USD bez DPH/rok Online

Uživatel, který tvoří vlastní analýzy z již vytvořeného datového modelu nebo může pouze „konzumovat“ obsah vytvořený někým jiným. Pracuje pouze ve webovém prostředí. Licence na jméno, přičemž minimální počet je 5 uživatelů.


Viewer

144 USD bez DPH/rok Server, 180 USD bez DPH/rok Online

Uživatel, který „konzumuje“ obsah vytvořený někým jiným. Licence na jméno, přičemž minimální počet je 100 uživatelů.