Tableau Prep

Tableau Prep slouží k tvorbě datového modelu a úpravě dat před jejich samotnou analýzou. Čistota dat je totiž základním problémem a analytikům zabírá většinu času jejich kontrola a úprava. Díky vizuální grafice - tzv. flow vidí uživatel, jak se mu data spojují (vedle sebe „join“ či pod sebe „union“), dále vidí sumarizaci jednotlivých záznamů a má tak lepší přehled o kvalitě dat, která budou podrobena následné analýze.