Business Navigation Experience (BNE)

Business Navigation Experience (BNE)

Cyklus inspirativních setkání uživatelů BNS a TABLEAU

S rokem 2017 jsme pro vás připravili další inspirativní setkání. Kromě dvoudenní konference BND vám nyní nabízíme i jednodenní Business Navigation Experience (BNE) na předem dané konkrétní téma. Těšíme se na diskuse, které se kvůli své odbornosti na BND dosud nevešly a po kterých jste volali. První BNE v roce 2017 se koná již za měsíc. Srdečně Vás zveme!

Lepší řízení prodejní výkonnosti

Odhalte rezervy v řízení obchodu, plánovacím procesu a tvorbě výhledů!

Kde: Hotel Farma, Služátky u Pelhřimova
Kdy: 2. března 2017
Registrace: akce již proběhla

 

Program akce:

8:30-9:00 Registrace

9.00-10.00
Řízení akcí a obchodní plánovací workflow: vize ve Stocku Plzeň – Božkov
Vladimír Sirotek, Business Analyst

 • Klíčové KPI pro samohodnocení akcí a jejich automatické „schvalování" systémem.
 • Modelování dopadu akcí do očekávané ziskovosti a jejich vyhodnocování.
 • Úspory a přínosy z hlediska zavedených plánovacích procesů.

10.00-11.00
Integrace forecastů a obchodních plánu v MP Krásno
Pavel Thom, vedoucí controllingu

 • Obchodní plánování v businessu s extrémně krátkou expirací.
 • Plánovací proces a forecasty až na úplný detail zákazník/produkt.
 • Zásadní poučení a efekty z realizovaného postupu (náměty na budoucí změny).

11.00-11:30 Coffee break

11.30-12.30
Zásadní změny v plánování prodejní výkonnosti v Meoptě
Tomáš Voda, senior manažer controllingu a kalkulací

 • Výhody a nevýhody původního plánovacího postupu.
 • Navržené změny v plánování od marže a dopady na prodejní plán včetně motivace.
 • Co nám změny přinesly z pohledu řízení firmy?

12:30-13:30 Oběd

13.30-14:15
Novinky a zajímavosti při tvorbě plánu a řízení obchodu v BNS a TABLEAU
David Michálek, senior konzultant, INEKON SYSTEMS
Matěj Bujalka, senior konzultant, INEKON SYSTEMS

 • Aktualizovaný plánovací proces v BNS-PV.
 • Řízení prodejních akcí.
 • Dashboardy a zákaznický reporting.

14.15-14:45
Případová studie analytického CRM jako možná inspirace pro FMCG
Michal Pánek, konzultant, Trask

 • Koncept analytického CRM a předpoklady jeho implementace.
 • Modelování chování klientské báze a jeho využití v obchodní činnosti.
 • Vazba na plánovací procesy.

14.45-15:15
Strojové učení – Datový model ziskovosti akcí a jejich vizualizace v TABLEAU
Petr Bednařík, Founder, DataSentics

 • Jak na akce, aby byly co nejvíce přínosné i po započítání kanibalizace?
 • Hodnocení reálných akcí s využitím prediktivního modelu.
 • Efektivní rozsah akcí a její časování.

15.30 Závěr odborné akce a pohoštění