Přesné informace a dobrý tým jsou po krizi k nezaplacení, shodli se manažeři na konferenci Business Navigation® Days

Firmy s kvalitním systémem sběru a zpracování informací mají v období po ekonomické krizi větší šanci k rychlejšímu rozvoji. Jsou totiž schopny rychleji najít příležitosti trhu a zároveň zvládat rizika či jim dokonce předcházet. Vyplynulo to ze závěrů mezinárodní konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days (BND), která se konala koncem minulého týdne ve Stříteži u Jihlavy. Zúčastnilo se jí několik desítek řídících pracovníků významných firem podnikajících v České republice a na Slovensku. Letošní, šestý ročník setkání ekonomických odborníků se konal pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a náměstka hejtmana kraje Vysočina Ing. Libora Joukla.

 

„V narušeném ekonomickém prostředí hraje efektivní využití řídicího a analytického fondu firmy podstatnou roli. Klíčové činnosti podniku je často nutné plánovat ve velmi krátké době a na základě mnoha různých faktorů,“ uvedl Ing. Václav Houser,výkonný ředitel společnosti INEKON SYSTEMS, s. r. o. „V této situaci je výhodou, využívá-li podnik takový systém podpory manažerského řízení, který eliminuje zátěž spojenou s rutinními výpočty, dohledáváním a mechanickým přenášením dat. Kvalitní podniková navigace dokáže snížit pracnost plánování a analýz až o padesát procent. To ve výsledku přinese více možností rozhodovat správně a ve správný čas,“ dodal Ing. Houser.


Podle dubnového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR přepokládá více než polovina tuzemských firem trvalejší oživení české ekonomiky až během příštího roku. Ze čtrnácti přednášek ekonomických odborníků však v této souvislosti vyplynulo, že podniky s kvalitními manažerskými informačními systémy (MIS) mohou čekat rychlejší vzestup než ty, které jimi vybaveny nejsou. „Díky MIS je totiž management včas upozorněn na atypické či negativní trendy, má přehled o aktuální finanční výkonnosti, dokáže průběžně porovnávat aktuální náklady s plánem a pružně řešit odchylky,“ potvrdil na základě svých zkušeností například Ing. Milan Cvrkal, produktový manažer společnosti Microsoft. „MIS je průzračné akvárium, ve kterém management vidí, co se právě děje ve společnosti. Může ihned reagovat na případná rizika a ovlivnit tak plánování pro příští období,“ dodal ředitel Krajské správy údržby silnic Vysočiny Ing. Jan Míka.
Manažerský informační systém, jakým je například Business Navigation System, umožní podle tvrzení účastníků konference BND odpovědným pracovníkům sledovat komplexně všechny klíčové procesy, které působí na podnikové řízení. Vyráběný či dodávaný sortiment podléhá permanentní analýze, což dovoluje zamyslet se nad jeho účelným rozsahem
a dalšími možnostmi vývoje či změn. Ze stejného pohledu je sledováno zákaznické portfolio a distribuční cesty. „Business funguje jen, je-li chápán jako jeden strukturovaný proces. Všechny procesy, které hrají v procesu řízení podniku největší úlohu, jako jsou prodejní výkonnost, nákladovost a ziskovost, finanční výkonnost a zdroje potenciálu výkonu, se vzájemně ovlivňují. Proto je jakýkoli řídící zásah v jedné z těchto oblastí nutné bezprostředně promítnout do všech sousedících,“ konstatoval Ing. Jan Hušek, obchodní ředitel společnosti INEKON SYSTEMS.
V době bezprostředně po krizi je důležitější než kdykoli dříve využívat tzv. Competitive Intelligence, tj. systematické získávání a analyzování veřejně dostupných informací o konkurentech. „Sledování a vyhodnocování dění ve vnějším prostředí pomůže co nejlépe odhadnout stav, ve kterém se podnik nachází. Navíc ale odhalí i současné příležitosti či hrozby. Tyto znalosti pak umožní dělat správně správné věci,“ tvrdí prof. Ing. Zdeněk Molnár, který působí na VŠE a ČVUT v Praze.
Součástí konference bylo i předání ocenění firmám, které v uplynulých dvanácti měsících zaznamenaly úspěchy v rámci firemní navigace. Křišťálový glóbus za dlouhodobý přínos pro Business Navigation tak v letošním roce získala společnost RETIGO, Modrý glóbus za projekt roku pak Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Mezinárodní konference Business Navigation® Days zprostředkovává každým rokem manažerům, pracovníkům controllingu a dalším firemním specialistům aktuální informace
z oblasti controllingu a podnikové navigace. Zároveň poskytuje účastníkům možnost formulovat své představy o rolích manažerských systémů v podnikovém řízení a diskutovat
o nich se specialisty.