Writeback Extension v Tableau

V plně funkční demo verzi nabízí INEKON SYSTEMS writeback, který dodává nové rozměry rozšíření extension v Tableau. Byl představen na konferenci IT4FIN pořádané společností CAFIN a v současné době se již zavádí u prvních zákazníků.

Writeback Extension v Tableau

Jak první zkušenosti ukazují, může tento u nás vyvinutý nástroj posloužit jako silná podpora pro plánování či tvorbu ad hoc analýz během porad a k jejich okamžitému promítnutí do grafů. Navíc umožňuje IT oddělení získat větší kontrolu nad tím, jak a jaké hodnoty se zapisují do databáze. Writeback tak dokáže nahradit další potřebné nástroje pro zápis hodnot. Data, která se do databáze zapsala, lze kdykoli znovu vyvolat, případně s jejich pomocí vytvořit zcela nové reporty.

Díky writebacku lze standardizovat procesy plánování, a tak ještě více minimalizovat možnosti lidského pochybení. Na operativní úrovni řízení se writeback extension už nyní jeví jako silný podpůrný nástroj pro management. Díky JavaScriptu, který používá již původní rozšíření společnosti Tableau extension, se otevírají nepřeberné možnosti využití writebacku — lze například doprogramovat validace hodnot, provádět kontrolu zápisů a sledovat historii toho, kdo, kdy, kde a co zapisoval.

Přidanou hodnotou je vznik první dokumentace o Extension API v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že rozšíření zavedla společnost Tableau v roce 2018, neexistovalo dosud kromě oficiální prezentace a několika zmínek na blozích a komunitních internetových fórech příliš materiálů. Writeback extension se také stal tématem diplomové práce Phuonga Quanga Nguyena, studenta posledního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze a zaměstnance naší společnosti INEKON SYSTEMS. Ta se může stát cenným zdrojem informací o vzniku extensionu a jeho reálném využití v praxi.