BNS

Prodejní výkonnost

Nákladovost a ziskovost výkonu

Finanční výkonnost

Zdroje a potenciály

Cílem každého manažera je mít k dispozici takový manažerský informační systém (MIS), který mu umožňuje bez dlouhého analyzování a počítání nastavit tu nejlepší cestu k stanovenému cíli. Lépe a rychle rozhodovat totiž znamená efektivněji fungovat, zvyšovat svou konkurenceschopnost a dále se rozvíjet.

Výhody těch, kteří používají BNS:

  • Netopí se v informacích, protože dostávají jen ty, které skutečně potřebují.
  • Mají schopnost předvídat a reagovat na změny trhu bez složitých výpočtů, tj. dříve než jejich konkurenti.
  • Mohou přidávat další a další aplikace či celé moduly podle toho, jak se vyvíjí jejich potřeby v souvislosti s úspěchy a novými podnikatelskými záměry.
Vybírejte ze 14 modulů, 11 submodulů a 85 aplikací v hlavních 4 oblastech celofiremní výkonnosti takové, které posunou vaše podnikání opět o kus dopředu.

BNS – náš robot pro plánování a controlling vám ušetří čas i peníze

Každý manažer touží po takovém systému pro podporu podnikového řízení, který by mu umožnil trávit minimum času nad tabulkami a mít odpovědi na své otázky nejlépe okamžitě. Všechny informace dostanete rychle a srozumitelně. Business Navigation System funguje jako dokonalá stavebnice, v níž lze propojovat a kombinovat jednotlivé části tak, aby vám poskytovaly maximální servis a usnadnily vám řízení vaší firmy.

Prodejní výkonnost

Prodejní výkonnost řeší řídicí procesy zaměřené na tržní zhodnocení výkonu, který byl získán výrobou nebo nákupem. Kontinuální, variantní a klouzavé prodejní plány umožňují vypořádat se účinně s nejistotou na trhu a eliminovat rizika. Prodej lze analyzovat, plánovat a řídit tak, aby dosažení vytýčených záměrů bylo co nejpravděpodobnější. Díky BNS se stává řízení prodeje transparentní, poskytuje lepší přehled o bonitě zákazníků a efektivitě prodejních kanálů. Využijí zejména: obchodní ředitelé, manažeři prodeje, pracovníci controllingu, marketingoví a prodejní specialisté. Moduly, které BNS nabízí: Prodejní výkonnost (PV)

Nákladovost a ziskovost výkonu

Nákladovost a ziskovost výkonu řeší řídicí procesy zaměřené na tržní zhodnocení výkonu, který byl získán výrobou nebo nákupem. Kontinuální, variantní a klouzavé prodejní plány umožňují vypořádat se účinně s nejistotou na trhu a eliminovat rizika. Prodej lze analyzovat, plánovat a řídit tak, aby dosažení vytýčených záměrů bylo co nejpravděpodobnější. Díky BNS se stává řízení prodeje transparentní, poskytuje lepší přehled o bonitě zákazníků a efektivitě prodejních kanálů. Využijí zejména: obchodní ředitelé, manažeři prodeje, pracovníci controllingu, marketingoví a prodejní specialisté. Moduly, které BNS nabízí: Variabilní náklady (VN) a Kalkulace a příspěvky (KP)

Zdroje a potenciály

Zdroje a potenciály přinášejí efektivní řízení procesů, které se věnují zajištění a optimalizaci zdrojů pro tvorbu výkonu, jako jsou například nákup, zásoby, výroba, doprava či lidské zdroje. Díky BNS je snadné stanovit požadavky na výrobu a nákup se zohledněním zdrojů a skutečných potřeb na určitý produkt, navrhnout optimální skladové zásoby ve všech skladovacích místech, mít skutečně detailní přehled o nákladech, které nejvíce zatěžují hlavní výdělečnou činnost podniku apod. Využijí zejména: výrobní ředitelé, manažeři na nižších úrovních řízení, vedoucí logistiky, nákupu a personalistiky. Moduly, které BNS nabízí: Výroba a kapacity (VK), Lidské zdroje (LZ), Nákup (NA), Zásoby (ZA), Hodnocení dodavatelů (DO).

Finanční výkonnost

Finanční výkonnost se zabývá procesy hodnotového řízení podniku a jeho středisek. Hlavním cílem je usnadnit identifikaci a řízení vlivů, které ovlivňují hospodářský výsledek, rozvahové položky a cash flow. Díky BNS tak můžete rychle reagovat na jakékoli události, které by mohly vést k nežádoucím změnám v nákladové náročnosti produkce. Kdykoli v průběhu firemních procesů také získáte přehled o odchylkách a jejich dopadech do finančních výsledků firmy. Využijí zejména: finanční ředitelé či manažeři na nižších úrovních řízení, vedoucí středisek a další specialisté Moduly, které BNS nabízí: Fixní a režijní náklady (FN), Hospodářský výsledek (HV), Manažerské finanční pohledy (MP), Cash Flow (CF), Investice a majetek (IN), Pohledávky a závazky (PZ).

Mám zájem o nabídku