BNS 4.0 - MIS pro celofiremní finanční plánování

 

 

 

BNS - EXPERT NA MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ S PODPOROU BI NÁSTROJŮ

 

Snem každého manažera je mít k dipozici takový informační systém (MIS), který umožňuje snadno analyzovat a nastavit nejlepší cestu ke stanovenému cíli a zefektivnit tak manažerské řízení. Lépe a rychle rozhodovat totiž znamená efektivněji fungovat, zvyšovat konkurenceschopnost a BÝT ÚSPĚŠNÝ. BNS představuje vlastní koncept společnosti INEKON SYSTEMS, který dokáže integrovat plánovací i analytické procesy a hlavní činnosti podniku. Toto spojení umožňuje manažerům a specialistů firem sledovat průběžný vývoj na trhu a jeho dopady na stanovené cíle. Díky automaticky navrhovaným řešením, modelacím, změnám v plánech a simulacím jejich dopadů pak na ně mohou pružně reagovat.

 

 

 

Business Navigation System (BNS) funguje jako dokonalá stavebnice. Lze v ní kombinovat jednotlivé části tak, aby maximálně usnadnily řízení firmy.

 

Proč BNS: 

 

 • plně upravitelný software pro potřeby jakékoliv střední či větší společnosti
 • řešení pro běžná odvětví - rychlobrátkové zboží, automotive, zákázková výroba
 • neustálý vývoj nových funkcí a modulů
 • výborné reference od našich zákazníků
 • BNS úspěšně používají přední české a slovenské společnosti
 • přesně zodpoví všechny otázky v řízení podnikové výkonnosti
 • intuitivní ovládání umožňuje plně se soustředit na výkon
 • snadná konektivita se všemi běžnými ERP systémy 

 

Co BNS nabízí:  

 

 • pokročilé plánovací nástroje
 • analýzu dat přes různé dimenze
 • konfigurovatelné uživatelské dashboardy 
 • ideální řešení pro transparentní finanční plánování
 • webové a desktopové prostředí 
 • specializaci na oblast řízení firemní výkonnosti, firemního plánování a controllingu
 • rychlejší vytváření celofiremních plánů, konsolidací plánů a budgetů
 • efektivní řízení dle odchylek a variantní plánování

 

Co s BNS získáte: 

 

 • získáte potřebné a přesné informace pro rozhodování
 • schopnost pružně reagovat na změny trhu 
 • odpovědi na otázky "co se stalo" a "proč se tak stalo" 
 • zvýšení dynamičnosti controllingu
 • nahrazení neefektivní excelové formy tvorby plánů a ušetření vašeho času 
 • rozvoj systému podle vašich potřeb díky modulární koncepci
 • snadná tvorba plánů i při složité firemní struktuře
 • stálá podpora ze strany INEKON SYSTEMS 

 

 

 

Přední české a slovenské firmy úspěšně plánují s BNS více jak 256 mld. Kč ročně.  

 

Prodejní výkonnost

Prodejní výkonnost je zaměřena na procesy tržního zhodnocení výkonu, který byl získán výrobou nebo nákupem. Kontinuální a variantní prodejní plány umožňují eliminovat rizika. Prodej lze aktivně analyzovat, plánovat a řídit. Díky BNS se stává řízení prodeje transparentní, poskytuje lepší přehled o bonitě zákazníků a efektivitě prodejních kanálů. Využijí zejména: obchodní ředitelé, manažeři prodeje, pracovníci controllingu, marketingoví a prodejní specialisté. Nabízené moduly: Prodejní výkonnost; Marketing.

Nákladovost a ziskovost výkonu

Umožňuje rychlé prověření ziskovosti výrobků, zboží či služeb. Navržený systém kalkulace umožňuje rozlišovat fixní a variabilní náklady, čímž se výrazně zvyšuje vypovídací schopnost kalkulace. Jednotlivé moduly zajišťují přehlednou, pružnou a hlavně průběžnou kontrolu odchylek. Zároveň nabízí další postup, tj. cílem je řešit současnost a poskytnout výhled do budoucnosti. Klíčové pohledy přináší analýza bodu zvratu (BEP), rentability zákazníků, tvorba výhledů atp. Uživatelé mohou do plánovacího procesu kdykoli aktivně vstoupit a promítat prováděné změny jednotlivých ukazatelů až do úrovně HV. Nabízené moduly: Kalkulace a příspěvky; Variabilní náklady.

Zdroje a potenciály

Potřeba účinného manažerského řízení kapacit v oblastech výroby, nákupu, zásob, dopravy a lidských zdrojů je přímou výzvou pro zavedení Zdrojů a potenciálů výkonu. Tato nadstandardní funkční oblast řešení Business Navigation System (BNS) optimalizuje využití zdrojů ve vztahu k výkonu. Díky BNS je snadné stanovit požadavky na výrobu a nákup se zohledněním zdrojů a skutečných potřeb na určitý produkt, navrhnout optimální skladové zásoby ve všech skladovacích místech, mít skutečně detailní přehled o nákladech, které nejvíce zatěžují hlavní výdělečnou činnost podniku apod. Nabízené moduly: Nákup; Zásoby; Dodavatelé; Výroba a kapacity; Doprava; Energie; Lidské zdroje.

Finanční výkonnost

Podpora identifikace a řízení vlivů, které ovlivňují hospodářský výsledek, rozvahové položky a cash-flow jsou hlavním cílem oblasti Finanční výkonnosti businessu. Díky BNS tak můžete rychle reagovat na jakékoli události, které by mohly vést k nežádoucím změnám v nákladové náročnosti produkce. Kdykoli v průběhu firemních procesů také získáte přehled o odchylkách a jejich dopadech do finančních výsledků firmy. Tato funkční oblast řešení Business Navigation System (BNS) ulehčuje práci finančním ředitelům či manažerům. Nabízené moduly: Fixní a režijní náklady; Hospodářský výsledek; Manažerské finanční pohledy; Konsolidace; Pohledávky a závazky; Cash-flow; Investice a majetek.

Chcete vědět více? Nechte nám na sebe kontakt a rádi Vám BNS předvedeme v praxi.

Mám zájem o nabídku