Zachraňte svoje CASH FLOW!

 

Vaše druhá paměť  

Modul Pohledávky a závazky (PZ) pro chytré řízení příjmů a výdajů, jejich prioritizaci a včasné rozhodování má nové funkce.

Nepřekvapí vás tak zhoršená morálka zákazníků, jejich požadavky na platební kalendáře ani dodavatelé dorážející na uskutečnění vašich plateb. Nezapomenete na žádné kritické úhrady s hrozbou penále či ztráty, ani na výdaje pro své zaměstnance. S řešením krátkodobého cash flow získáte druhou paměť, v níž budou uloženy všechny plánované příjmy i výdaje. A všechny tyto informace, které navíc budou denně aktualizované, budete moci sdílet v podobě přehledných dashboardů. Vyzkoušejte naše DEMO!

 

 

V rámci koronavirové situace nabízíme modul zákazníkům s BNS za speciálních podmínek. 

S modulem PZ získáte:

 

 

 • Jednoduché a intuitivní plánování operativního cash flow v BNS.
 • Plánování s libovolnou úrovní detailu: na dny, týdny, měsíce.
 • Přehled o platební morálce zákazníků ovlivněné např. situací na trhu.
 • Bezpečné převádění otevřených pohledávek a závazků do plánu.
 • Systém pro modelaci různých krizových scénářů pro vývoj cash flow.
 • Možnost ručních korekcí a platebních kalendářů pro konkrétního zákazníka.
 • Sestavení operativního cash flow na vyžádání nebo v pravidelných intervalech.​

 

 

 

 

Modelování - to je, oč tu běží

Nenechte se překvapit červenými čísly. Hlídejte a ovlivnujte vývoj cash flow. Jako pod drobnohledem budete mít před sebou platební morálku zákazníků vypočítanou z jejich aktuálního chování a obvyklých termínů úhrad. Dokážete porovnat platební morálku zvolených skupin plátců mezi sebou. Rozpoznané hrozby budou graficky a odchylkově zvýrazněny.

Získaná data vám umožní modelovat na jedné straně vývoj příjmů od zákazníků a na straně druhé i to, jak vy sami budete moci dostát svým závazkům. Kdykoli se vám zachce, spustíte simulace vývoje cash flow v různých krizových scénářích. Vaše důležité informace budou dostupné odkudkoli. Pracovat můžete z počítače, mobilu i tabletu. BNS se vám přizpůsobí. Budete mít permanentní a ničím nezkreslený pohled o finančních tocích v podniku. To vám umožní pružně reagovat na blížící se nebezpečí rozhodně a včas.

 

 

 

BNS proti nástrahám recese:

 

 • ​Změny přicházejí postupně, nejdříve zpozorujete pokles prodejů, snižování tržeb a oslabení toku peněz do firmy.
 • Zákazníci se v celém řetězci dostávají do problémů s úhradou závazků v dohodnutých termínech. To zásadním způsobem ovlivnuje řízení cash flow ve firmách. Ty jsou pak nuceny přehodnotit výdajovou část, a to především v oblasti investic.
 • Protože banky mají provozní úvěry z části zajištěné pohledávkami dochází v době recese ke snížené možnosti jejich čerpání. To vede k potřebě plánování cash flow, a to jak operativního, s detailem na dny a týdny, tak i taktického s výhledem na několik měsíců.
 • S novým modulem Pohledávky a závazky budete mít v rukou nástroj, kterým budete mít operativní cash flow vaši firmy plně ve vašich rukou.

Ukázka z webináře, kde se pozvaní zákazníci s BNS dozvěděli novinky o aktualizovaném modulu PZ:

 • Chování firem v době hojnosti
 • Změny ve strategii řízení firem v období krize
 • Důraz na aktivní řízení CASH FLOW
 • Nástroje k úspěšnému řízení CASH FLOW
 • Ukázka nového manažerského dashboardu 

 

 

Mám zájem o nabídku