Děkujeme za registraci!

Do 48 hodin Vás budeme kontaktovat s vygenerovanými přístupovými údaji. Následně si budete moci funkcionalitu modulu Pohledávky a závazky pro plánování krátkodobého cash flow vyzkoušet na své vlastní verzi plánu se vzorovými daty. Platnost přístupu je 14 dní od zaslání přihlašovacích údajů. 

Tým INEKON SYSTEMS