Banka CREDITAS: S Tableau jsme zefektivnili a zviditelnili reporting napříč celou bankou

Jak to bylo

Neustále se zvyšující podíl banky na trhu finančních služeb si vyžádal také adekvátní rozvoj podpůrných informačních systémů. Jedním z nich byl i zastaralý analytický a reportingový systém, který již nedokázal držet krok s požadavky na flexibilitu a moderní funkcionalitu. Na základě vzniklého souboru definovaných požadavků napříč celou organizací se Banka CREDITAS nakonec rozhodla jít cestou platformy Tableau, která se ukázala jako nejvhodnější pro naplnění většiny stanovených cílů. Společnost Inekon Systems začala s bankou spolupracovat již v roce 2019 jako dodavatel licencí Tableau Software. Postupně svou spolupráci rozvíjela prostřednictvím školení na jednotlivé produkty této platformy, asistence při implementaci celého systému v bance, pomoci při tvorbě jednotlivých dynamických dashboardů a realizace odborných workshopů na různé Extensions nad vlastními daty banky.  V této chvíli je platforma Tableau jediným reportingovým systémem v organizaci.

Výhody

1.

Důvod ke změně

Zastaralý analytický a reportingový systém, který již nedokázal držet krok s požadavky na flexibilitu a moderní funkcionalitu.

2.

Sběr požadavků

Pro výběr nejvhodnějšího reportovacího nástroje jsme sesbírali požadavky z jednotlivých oddělení, aby vybraný nástroj vyhovoval skrz celou organizaci.

3.

Postupná implementace

Intenzivní uživatelské workshopy a školení a následná spolupráce s IS při tvorbě dynamických dashboardů

4.

Propojenost

Tableau je nyní jediným a spolehlivých reportingovým systémem v celé organizaci a nadále probíhají odborné konzultace na různé Extensions pro rozvoj systému. 

Ondřej Brom
ředitel odboru ICT vývoje

Řešení reportingu na platformě Tableau nám přineslo možnost vytvářet reporty vlastními silami ve velmi krátkém čase, a to především vizualizaci těchto reportů/dat v uživatelsky přívětivé formě s možností filtrování koncových uživatelů. Díky novému systému můžeme nyní jednoduše sledovat chování našich klientů napříč bankou..

Mám zájem o nabídku