Business Navigation Days 2019: Poprvé ve své historii byla konference zaměřena uživatelsky.

Poprvé ve své historii byla konference Business Navigation Days zaměřena uživatelsky. Místo generálních a finančních ředitelů a dalších vrcholových manažerů obsadili křesla nádherného Historického sálu v hotelu Zámek Valeč na Vysočině většinou pracovníci controllingu. Celé dva dny mohli vstřebávat zkušenosti s tím, jak využívají BNS nebo Tableau jejich kolegové v jiných firmách. Především však byla návštěvníkům představena nová verze BNS - BNS 4.0., která propojuje excelového a webového klienta a přináší řadu nových funkcionalit.

 

Mám zájem o nabídku