MALL Group: BNS se umí rychle přizpůsobit změnám na trhu a pomoci firmám, aby stále udržely krok

Jak to bylo

Když se zrodí holding takové velikosti jako MALL Group, přijde vždy řada nových výzev.  Je třeba se vyrovnat  se spoustou věcí, např. s tím, že každá ze společností má jiný účetní systém a také odlišnou metodiku reportingu. A proto bylo v MALL Group rozhodnuto, že vše sjednotí a prováže pomocí BNS. Pro podporu controllingových řídicích procesů ho využívá od roku 2018. A stále ho společně s odborníky z INEKON SYSTEMS rozvíjí. BNS totiž funguje jako dokonale promyšlené puzzle, k němuž lze stále přidávat nové a nové dílky. Toho v holdingu k uspokojení rostoucích nových požadavků plně využívají.
1.

Celek z dílčích plánů

Jakékoli detailní plány, např. prodeje, marketingu, expediční dopravy k zákazníkům, mzdových nákladů, ostatních provozních nákladů i investičních výdajů, se automaticky vzájemně ovlivňují. Proces plánování je jednodušší a možnost vzniku chyb minimální.

2.

Hodnocení je hračka

Plány jsou vytvářeny na principu extrapolace minulých hodnot s možností verzování či zamykání pro nežádoucí dodatečné úpravy. Díky hodnotám skutečnosti, které do již vytvořených budgetů proudí z primárního systému, lze provádět snadná hodnocení.

3.

Postupná implementace

Modulární systém BNS umožňuje řešit vše postupně. Od míst, kde nejvíce „tlačí bota“, např. integrace vstupních dat jednotlivých entit do smysluplného celku, až po takové vychytávky, jakou jsou konsolidační výkazy podle různých informačních potřeb bank a akcionářů.

4.

Absolutní flexibilita

Je jedno, že obor podnikání provázejí časté dynamické změny vyžadující úpravy ve struktuře holdingu, nových akvizicích či službách, k nimž se váží modifikace v entitách, střediskách i v manažerské výsledovce. BNS se všem změnám umí snadno přizpůsobit.

Leoš Brabec
ředitel controllingu

Rychlý úspěch BNS po jeho zavedení nás určitě povzbudil k dalším ambicím. Nicméně již od samého počátku jsme měli představu komplexní systémové podpory pro plánování a reporting, která by odrážela náš byznys model a uvažování odpovědných manažerů v jednotlivých oblastech. BNS nám toto očekávání splnilo a nadále se přizpůsobuje našim dalším potřebám. V této souvislosti je velmi důležitá i vysoká odbornost, vstřícnost a nasazení expertů INEKON SYSTEMS, kteří jsou po celou dobu vždy po ruce. A to i přes naše nezřídka termínově ambiciózní řešení.

Mám zájem o nabídku