Sberbank CZ: Tableau mění naše data na skutečné informace pro rozhodování

Jak to bylo

Procesy interního manažerského reportingu ve Sberbank CZ byly technologicky stavěny především na MS Reporting Services a MS Excelu. Jedním ze strategických cílů v controllingu bylo zajistit rozvoj manažerského informačního systému, což v pojetí Sberbank CZ zahrnuje 3 oblasti: kvalitu dat, plánování a manažerský reporting. Platforma Tableau, využívaná v bance pro řízení prodejů v segmentu firemního bankovnictví, se v rámci projektu rozšířila na další oblasti: retail, HR, OPEX a dashboardy pro vrcholový management. Realizace projektu je výsledkem spolupráce INEKON SYSTEMS se společností Billigence, přičemž smluvním partnerem Sberbank CZ, a tedy i garantem dodávky byl INEKON SYSTEMS. Díky tomuto partnerství měl zákazník příležitost využít z obou firem to nejlepší při zachování jasně definované odpovědnosti za kvalitu, cenu i termín doručení díla.
1.

Více času na analýzu dat 

Díky nasazení Tableau došlo ke snížení časové náročnosti přípravy reportů. Data jsou nyní načítána přímo do jednotlivých reportů a dashboardů a odpadá tak nutnost kontroly správnosti při jejich přípravě. Více času tak může být věnováno jejich analýze a interpretaci pozoruhodných souvislostí s potenciálním vlivem na business.

2.

Start k dalšímu rozvoji

V  projektu se nejednalo jen o technologickou stránku, ale také o zajištění odpovídajícího rozvoje lidských zdrojů v oblasti datové kompetence. Aplikace v jednotlivých oblastech byly vyvíjeny v úzké součinnosti s odbornými garanty banky, tak aby byly připraveny podmínky pro jejich další interní rozvoj jak z hlediska automatizace, tak i z hlediska přizpůsobení novým potřebám. 

3.

Stejná data pro všechny

Diskuse o tom, kdo má správná data, jsou minulostí. Uživatelé prostřednictví aplikace přistupují v daném čase k jedné sadě dat. Procesy manažerského řízení tak probíhají nad jednou verzí pravdy a umožňují zaměřit se na podstatu problému. Napojení na centralizované řízení přístupových práv navíc zajišťuje pro citlivá interní data větší míru bezpečnosti.

4.

Formát zacílený na příjemce

Obrovské možnosti Tableau v oblasti vizualizace dat umožňují přizpůsobit formát reportingu cílovým skupinám příjemců: od přehledových dashboardů pro top management (dosud vytvářených ručně v Power Pointu) až po reporty s možností drill downu pro nižší úrovně řízení (regionální manažeři, manažeři poboček, bankéři).

Martin Breyl
Head of Financial Controlling & Reporting 

I když ještě nemáme stoprocentně dotaženou datovou základnu a datový sklad, rozhodli jsme se začít od uživatelského rozhraní nad daty, která k dispozici jsou. Chceme business uživatelům zpřístupnit jednotné prostředí pro reporting, dashboardy a analýzy, které budou skutečně využívat data, a tím o data vzbudit zájem. Považuji to za lepší cestu k dosažení skutečného osvojení si rozhodování podle dat nežli je opačný přístup od budování kvalitní datové základny.

 

 

 

Mám zájem o nabídku