Tawesco: BNS přináší profesionalitu do manažerského informačního systému

Jak to bylo

Vše začalo pečlivou analýzou potřeb s ohledem na podnikovou strategii, plánovací postupy a reportingové výstupy. Systém nebyl implementován na současný stav, ale vizionářsky zohledňoval potřeby, které firma a management bude muset řešit v dalších obdobích. Jakmile se implementační tým shodl v pojmech a budoucích procesech, začala postupná implementace vhodných modulů. Předání BNS do provozu bylo ověřeno v prvním forecastu. Využívání systému si management společnosti rychle osvojil. Řešení oslovilo další firmy ve skupině, které plánují po vzoru společnosti Tawesco BNS rovněž implementovat.
1.

Lepší kvalita dat

Zvýšení bezpečnost i spolehlivost dat. Jsou načítána automaticky z QAD, proto je zpracování rychlejší. Informace jsou vizualizovány, což zkracuje a zefektivňuje porady vedení.

2.

Lepší plánování

Tvorba střednědobé strategie, ročních plánů a forecastů je možná v členění až na tu nejnižší organizační jednotku, kterou je nákladové středisko. V případě potřeby je snadné plány aktualizovat.

3.

Lepší výsledky

Rychlý přehled o ztrátových produktech a zákaznících dovoluje přijmout včas opatření k odstranění ztrát. Řízení krátkodobého cash-flow je přesnější díky informacím o očekávané době splatnosti.

4.

Lepší úspory

Automatizací došlo k úspoře kapacity dvou pracovníků, a to v oddělení controllingu a účtárny. Řada pravidelných reportů je dnes dělána automaticky a uživatelé je mají kdykoliv dostupné. Uvolnění zaměstnanci se tak mohou věnovat jiné práci s vyšší přidanou hodnotou.  

Jan Matúš
specialista pro plánování a kalkulace

Když jsem se poprvé s architekturou BNS seznámil, měl jsem pocit, jako by ji kolegové ze společnosti INEKON SYSTEMS vytvořili z našeho know-how. Ve své dlouholeté praxi jsem pracoval jako řadový controller a zažíval jsem stresové situace, kdy můj nadřízený finanční ředitel nutně potřeboval zpracované reporty, plány a analýzy pro různá jednání a společně s kolegy jsme v potu tváře tahali různá data z různých zdrojů a potom je složitě zpracovávali. Později jsem se ocitnul v opačné roli, kdy jsem jako finanční ředitel stál nervózně nad svým controllerem a rychle jsem potřeboval reporty, plány a analýzy. Vždy jsem si přál mít k dispozici nástroj, kde požadované informace dostanu tak rychle a jednoduše jako mi to umožňuje BNS.

Mám zájem o nabídku