Jestli byl někdy vyvinut systém poskytující takové výstupy, kterým běžní uživatelé snadno porozumí, mohou je pojmout za vlastní a jsou schopni je dále prezentovat, tak je to Tableau. Dříve vznikaly mezi analytickým zpracováním dat a manažerským rozhodnutím až několikatýdenní prostoje. Nyní mohou vedoucí manažeři a analytici během společné schůzky jednoduše a přehledně zkoumat různé varianty rozhodování, protože potřebné odpovědi dostávají v reálném čase.“ Karel Štaud, analytik, Komerční banka