Business intelligence vám ulehčí práci

Eva je manažerka. Připravuje podklady pro vedení společnosti, jedná s obchodními partnery, úkoluje podřízené a dohlíží na to, aby vše fungovalo tak, jak má. Často dělá všechny tyto činnosti současně, a k tomu třeba i nějaké další.

Eva činí každý den důležitá rozhodnutí:

 • Potřebuje relevantní a správná aktuální data pro kvalifikované výstupy.
 • Rozhodnutí dělá opravdu rychle.
 • Nechce se spoléhat na nepřesné staré informace a podstupovat tak další rizika.
 • Pravidelně připravuje zprávy o obchodních výsledcích jednotlivých poboček za poslední čtvrtletí.

 

Eva se často dostává do svízelných situací:

 • Obvykle před schůzkou vrcholného managementu narazí na nějakou jobovku.
 • Třeba změna struktury databáze, produktové řady nebo metodiky vykazování činnosti obchodních zástupců.
 • Evě nestačí pouze zaktualizovat čísla z minulého reportu. Musí začít pěkně od začátku.
 • Příprava dat však spadá do kompetencí IT oddělení, kde aktuálně pracuje jen jeden zaměstnanec. A jak to tak bývá, má třeba dovolenou, pracovní neschopnost nebo je zavalen jinými úkoly.
 • Eva je nucena přistoupit k diplomacii, asertivitě, servilnosti a dalším lehce manipulativním technikám, díky kterým jí analytik opět vyjde vstříc. Odloží své večerní plány a jede nonstop až do rána, aby nový report vytvořil.

Změna přišla, když firemní analytik na internetu...

... objevil Tableau, dlouhodobou jedničku na trhu mezi platformami business intelligence.

Ukázka vizualizace dat v Tableau .

Podívejte se na interaktivní vizualizace v Tableau. 

 

Evě se tak dostává spásy, protože:

 • Během pár minut zjistila, že intuitivní ovládání, kaskádovost reportů, propojování různých grafů a přehledů do dashboarduje je přesně to, co potřebovala.
 • Už není potřeba žádné zdlouhavé kopírování z reportu do reportu.
 • Všechna data a informace jsou pohromadě nasdíleny a promítají se automaticky.
 • Sama si operativně generuje přehledy za jednotlivá období – týdny, měsíce, čtvrtletí.
 • Tableau je pryč nekonečné čekání na ajťáky a zbytečná ruční práce exportování dat z různých informačních systémů.

Nyní má Eva s business intelligence nové generace vždy po ruce správné a přehledně podané informace. 

 

Buďte jako Eva!

Pořiďte Tableau – Business intelligence nové generace

 • Vizualizujte svá data.
 • Rychle a lehce.