Expertní asistenční podpora

Cílem expertní asistenční podpory je řešit požadavky uživatelů při rutinním využívání platformy Tableau. V rámci této služby může být předmětem podpory také zpětná vazba na vytvořené výstupy či uplatněné postupy nebo řešení specifických analýz či dashboardů. Forma podpory může být vzdálená (email, videokonference, telefon) nebo fyzická (v sídle dodavatele či odběratele).

Zajímá Vás více? Kontaktujte naše Tableau specialisty.